Lênh đênh trên biển

Hành trình 30 ngày được một bạn thủy thủ quay lại và “cô đặc” thành 10 phút bằng timelapse. Hành trình từ Biển Đỏ – Vịnh Aden – Ấn Độ Dương – Colombo – Eo biển Malacca – Singapore – Biển Đông – Hong Kong. Biển và đại dương hiện ra lung linh, huyền ảo tuyệt đẹp!