in Khoa học - Science

Thế giới trước khi có loài người hiện đại

“The World Before Us – How Science is Revealing a New Story of Our Human Origins” của Tom Higham. Sách giáo khoa phần về lịch sử loài người cần viết lại rất nhiều để cập nhật những bằng chứng, phát hiện mới của khoa học. Các công cụ, phương pháp nghiên cứu hiện đại đã giúp soi sáng, làm rõ, hoặc bác bỏ những giả thiết mà trước nay chúng ta mặc nhiên cho là đúng!

50.000 năm trước, chúng ta không phải là loài người duy nhất trên thế giới. Có ít nhất bốn loài người khác, bao gồm người Neanderthal, Homo floresiensis, Homo luzonesis và Denisovan. Đi đầu trong khám phá mang tính đột phá sau này là Giáo sư Tom Higham của Trường ĐH Oxford. Trong cuốn Thế giới trước chúng ta, ông giải thích những tiến bộ khoa học và công nghệ – ví dụ như xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ và DNA cổ đại – cho phép mỗi khám phá này được thực hiện, giúp chúng ta dự đoán chính xác hơn về những loài người khác đã sống cách đây không lâu, cách họ đã sống, tương tác và di truyền lại như thế nào trong gen của chúng ta ngày nay. Đây là câu chuyện của chúng ta, lần đầu tiên được kể với dàn nhân vật đầy đủ“. Đánh giá trên GoodReads.