Tài chính bốn chấm không

Tài chính 4.0, chuyên gia đọc lệnh, “chuyên gia thổi nến”, … Thỉnh thoảng gặp phải mấy bạn ngáo quảng cáo về mấy cái này mà muốn đấm cho phát vào mõm.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *