thân thuộc

là hương lúa thơm mùa gặt
mùi rơm tươi ngát cả cánh đồng
là tóc em mang mùa thu ngọt
đưa tháng mười về vợi bớt nhớ mong

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *