Một thoáng chiêm bao

Em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát
Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao.
 
Thích Tuệ Sỹ

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *