in Linh tinh - Hot Pot

Chuyện cái lò ấp

Dăm năm trước có đợt ngồi nhiều nên nảy sinh nhu cầu đi mài khu nhằm nâng cấp não. Lon ton phi sang lò ấp, nghĩ là nó gần nhà thì tiện đủ đường. Đến cổng đã thấy phong thủy có vấn đề. Méo gì mà lối vào dốc dựng ngược, cổng đặt ở góc méo xẹo, xây dựng đang ngổn ngang. Chừng đó đã quá giờ làm mà thấy lò vắng hoe. Rảnh quá nên đảo qua đảo lại mấy vòng, leo tầng này sang tầng nọ ngó nghiêng coi sao. Đến tầng chỉ huy thấy có hai phòng gần nhau có hai biển tên người phụ trách phòng họ trùng nhau. Sau mới biết là cha con.
 
Lượn một hồi mỏi cẳng lại nảy sinh vụ buồn tè. Vô khu giải quyết nỗi buồn này thấy chán quá. Nhà mới xây mà thiết bị, cửa kiếc chả ra làm sao, long sòng sọc, như hàng mã. Tự bảo: Mẹc, cái lò to nhất nước mà làm như kít. 
 
Sau này vòng vong tam quốc một hồi mình từ bỏ ý định nhập lò. Giờ mới thấy may. Ít ra không bị mấy đứa dở hơi xấu bụng mắng mỏ là ngốc với đột.