Thế giới không có chúng ta

Một thế giới hậu con người có lẽ là tất yếu. Rồi một ngày có loài sinh vật thông minh nào đó biết đâu sẽ phát hiện thấy dấu vết của chúng ta và lại tìm mọi cách để hình dung loài người đã sinh ra, tồn tại, yêu, ghét, thù, hận, … như thế nào

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *