in Công nghệ - Tech World

Bạn của Kindle

Giao diện (xấu hoắc).

Dùng Kindle hoặc các ebook reader thì không thể thiếu được bạn Calibre này. Đây “là một bộ phần mềm e-book mã nguồn mở đa nền tảng. Calibre hỗ trợ tổ chức sách điện tử hiện có vào thư viện ảo, hiển thị, chỉnh sửa, tạo và chuyển đổi sách điện tử, cũng như đồng bộ sách điện tử với nhiều trình đọc điện tử. Sách chỉnh sửa được hỗ trợ cho các định dạng EPUB và AZW3” (copy y nguyên theo bản dịch tiếng Việt của Wikipedia).

Phiên bản mới nhất convert PDF sang dạng thân thiện với Kindle rất mượt mà. Ngoại hình xấu nhưng được cái kết cấu ngon!