in Soul

Mùa đi ngang phố

Và nắng nhạt trên hoàng thành
Chiều không bóng em trên phố
Mùa đi qua ngõ nhỏ
Bàn tay thấy cô đơn

Mùa đi ngang phố
Mưa không về trên sông
Anh đi tìm nỗi nhớ
Mơ thoáng mùi tóc thơm

Thêm một mùa ngang phố
Thêm ngàn lần nhớ nhung