in Linh tinh - Hot Pot

Cội nguồn tiếng Nhật

Ở ga Vinh, một thanh niên đang gọi điện thoại và bật loa ngoài oang oang:
– Hay mi đi ô tô đi! Đi xe chi cô
Mi ngu chi ri , đi ô tô hay ho chi mi?
– Chư mi đi ga chi ! Tau đi ga Si!
– Khi mô mi đi? Tau lo cho mi!
– Mi lo chi tau, khi mô đi tau a lô cho mi!
– Mi ra ga Si khi mô chưa?
– Chưa đi khi mô…

Một du khách người Nhật là nhà nghiên cứu ngôn ngữ vừa đến Việt Nam, nghe được cuộc điện thoại, vội ghi vào sổ tay: “Nơi đây chắc chắn là vùng đất hình thành nguồn gốc của ngôn ngữ Nhật Bản cổ” (!)…


Và Tiếng Việt còn là ngôn ngữ quốc tế như tiếng Anh. Đơn cử các ký hiệu trên xe ô tô số tự động đều dùng chữ đầu tiếng việt thứ tự:
P. Parking – Phanh đỗ
D. Drive – Di chuyển
N . Neutral – Nằm im
R . Reverse – Ra sau
S. Sport – Số thể thao

(St trên mạng)