in Linh tinh - Hot Pot

Bảo tồn Voi

Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên mở chiến dịch xuất bản sách nhằm kêu gọi tăng cường bảo vệ Voi là giống co nguy cơ diệt chủng.
Kết quả các nước thành viên đã cho ra những sách sau:

Mỹ:
1 tập: “Giá trị thương mại của Voi”

Pháp:
Tập 1: “Những điều cần biết về voi cái”
Tập 2: “Những điều cần biết về voi đực”
Tập 3: “Đời sống tình dục của voi.”

Liên Xô:
Tập 1: “Voi trước cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại”
Tâp 2: “Voi sau cách mạng tháng 10 vĩ đại”
Tập 3: “Lê nin và voi”
Tập 4: “Voi từ sau đại hội đảng lần thứ 27 đảng CS Liên xô”

Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR)
Tập 1 đến 4: “dịch nguyên văn từ bản tiếng Nga”
Tập 5 đến 9: “Nghiên cứu và học tập kinh nghiệm đạt được từ các nghiên cứu về voi tại Liên xô”
Tập 10: “Các quy luật kinh tế cơ bản và voi”
Tập 11: “Lòng yêu nước XHCN từ góc nhìn của voi”
Tập 12: “Voi DDR, người bạn, người đồng chí trung thành và vô cùng thân thiết của voi Liên xô”