Nhiều khi ta buồn nôn

vì phải đọc, phải nghe, phải thấy những thứ vớ vẩn, làm màu, đãi bôi …

Đọc chuyện hài để biết >>

 

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *