in Viết lách - My Writings

Thời gian

Năm tháng đi qua nhanh quá nhanh. Nhiều chuyện mới ngỡ hôm qua, xem lại vài ghi chép, dăm tấm ảnh mà giật mình. Hóa ra đã gần chục năm rồi cơ đấy!

Thời gian có khi giúp người ta xích lại gần nhau. Cũng có khi đẩy xa về hai hướng khác. Đơn vị thời gian có khi nhanh với mình, chậm với người khác, hoặc cũng chẳng có ý nghĩa gì trong khoảng lịch sử nào đó. Thời gian cũng có thể bị bẻ cong cơ mà.

Thời gian qua đi cũng có thể thành kỷ niệm. Cũng có thể là nỗi nhức nhối gặm nhấm, ăn mòn ta theo tháng năm.