Khai Xuân

Luân hồi xuân lại tới
Điều gì đợi chờ ta?
Đường dài chân chưa mỏi
Có ai bên kia đồi?

Ảnh: đâu đó trên cõi Internet

 

 

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *