Ba mươi năm sau

Khi đó tuổi thọ tăng lên 150. Cưới một em robot cũng không phải ý tồi!

Nguồn: Tinh Tế

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *