Đêm

(found on Pinterest)

Im lặng quá đêm ơi
Lá xanh khe khẽ thở
Yên nào, này nỗi nhớ
Hãy ngủ yên cùng em!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *