in Đọc sách - Reading

Đất nước – Hữu Mai

Mình đọc Đất Nước của nhà văn Hữu Mai từ hồi còn bé xíu. Mama có một cái chạn sách nhỏ treo cao ơi là cao. Những buổi không đi học, ở nhà mằn mò thế nào cũng leo lên lục được. Sách ngày xưa in giấy đen thui, bìa mỏng dính, chuyền qua tay nhiều người nên xộc xà xộc xệch. Có nhiều trang bị rách, bị mất hoặc lẫn lung tung. Hầu hết sách chả giữ được lâu. Sau này nhiều lần đi hiệu sách cố tình tìm lại cuốn này nhưng vẫn chưa có may mắn.

Những hình dung đầu tiên về phố phường Hà Nội của mình là từ cuốn sách này. Nhiều khi đi qua một con phố, thấy tên, lại nhớ đến những chi tiết Hữu Mai mô tả. Ngày xưa ít cái để đọc nên nhớ lâu. Với lại mỗi cuốn đôi khi cũng đọc đi đọc lại vài lần.