in Hái lượm - Favourite Poems

Hà Nội hạ về mưa ngâu

Em vẫn đi về trên con phố xưa
Có con phố nào xôn xao vì nhớ
Có con phố nào bâng khuâng nghẹt thở
Nơi ấy… mình hôn nhau.

Hà Nội hạ về mưa ngâu
Hai đứa ước ao một lần là Ngưu Lang Chức Nữ
Để ấm lòng hơn sau mỗi đêm không ngủ
Nhớ về nhau.

Hà Nội con đê ngăn lũ tràn về
Nhớ em, anh làm sao ngăn được
Hà Nội con sông đục ngầu dâng nước
Yêu thương và nhớ cuốn theo.

Hà Nội về đêm
Nỗi nhớ cũng về theo
Cơn mưa đằm trên mái phố
Nhớ thương trao dâng mưa đổ
Sụt sùi, bong bóng vỡ tan.

Khải Nguyên