in Đam mê - Passion

Xe đạp

totalwomenscycling.com

Đạp xe là rất vui! Photo: totalwomenscycling.com

Thủa hồng hoang, mình cũng có 1 quả xe có thể nói là nổi nhất nhì ở KTX ĐH. Xe đen trũi, trần trụi và hầm hố so với tất cả thể loại khác. Thành ra mình ít khi được đi vì hở ra là đám bạn xách đi cưa gái mất. Xe không có gac-ba-ga (dĩ nhiên là cũng không có gác-đờ-bu, đi trời mưa thì bùn phết từ chân đến tóc ) nên chở gái cực thích. Gái phải ngồi dóng trước (chắc chắn là rất ê mông), trọn trong vòng tay của xế. Tính ra hiệu quả vs. chi phí thì con xe đó cực năng suất. Số lượng gái mà nó giúp cưa đổ phải tính hàng chục! Cua-rơ kiêm cưa thủ hồi đó có cả Dũng Dê, Cường Lực Sĩ, Tuấn Nghiện … và nhiều thằng mình chỉ còn nhớ mặt.

Nguyên bản con xe đó là chiếc Favorite trứ danh mình năn nỉ xin lại từ papa. Hì hục cả mùa hè tháo tháo, lắp lắp. Sơn thì mua về, lọ mọ tự sơn lấy. Thủa ấy chưa có Internet nên không có tutorial cho món này, cứ làm đại, cạo sơn cũ, đánh sạch rồi phun mù mịt cuối cùng cũng xong ngon lành. Ghi-đông chơi quả ống nước, thẳng băng cho giống xe thể thao. Nhiều thứ khác liên quan đến cưa, đục mà thiếu đồ lại xuống nhà Dũng Dương nhờ. Nhà hắn có dàn đồ làm tiện, nguội thuộc hàng đỉnh ở cả vùng hồi đó. Sau vụ độ xe này, nhẽ ra mình nên theo học ngành cơ khí, máy móc mới phải 🙂

Giờ cũng chơi quả xe đen trũi, có gác-ba-ga đàng hoàng. Chắc thế nên nó không có công năng cưa gái – chỉ để chở trẻ con.