Yamaha …

Già mà còn ham … học được như cụ Lê Thi này thì quá tuyệt.

Các cụ ít tuổi hơn cần nhìn gương cụ nhiều tuổi này mà phấn đấu 🙂

Trên Channel News Asia >>

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *