in Khoa học - Science

Science is Beautiful

Chị ấy, Susan Hubbard, tốt nghiệp đại học năm 1985, đang dẫn dắt một team với khoảng 500 nhà khoa học. Chị ấy cũng đang là giáo sư tại UC Berkeley. Nhìn bảng thành tích khoa học mà choáng. Nhưng nếu xem video (dưới đây chẳng hạn) không thôi có khi tưởng hot girl nào đang chém gió!

Cái dự án nghiên cứu Watershed Functions của chị ấy đúng cái mình đang tìm hiểu. Thế nên còn nghe chị ấy giảng nhiều 🙂