Tây Nguyên

Ảnh: zing.vn

Tháng Năm về rồi em có nhớ?
Tây Nguyên ngai ngái cơn mưa đầu
Ai đem hoa nắng cài lên tóc
Thương nhớ còn vương triệu năm sau

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *