Tây Nguyên

Ảnh: zing.vn

Tháng Năm về rồi em có nhớ?
Tây Nguyên ngai ngái cơn mưa đầu
Ai đem hoa nắng cài lên tóc
Thương nhớ còn vương triệu năm sau

 

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *