Ngược dòng

Ta đã đi qua ngàn ngày nắng
Ta đã đi qua ngàn ngày mưa
Những nỗi buồn trôi đi
Niềm vui có còn ở lại?
Tóc đâu còn xanh mãi
Môi thơm cũng nhạt son
Thời gian đi về phía khác
Anh ngược về phía em.

(timeless)

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *