in Đam mê - Passion

Xe đạp: Lạ lùng những kiểu ê mông khác nhau!

Xe đạp tưởng chừng như là thứ xưa như trái đất, chẳng còn gì để mà sáng tạo nữa. Chả phải, còn đầy chỗ cho những khám phá, phát triển. Nhiều thiết kế quá dị luôn!