Xe đạp: Lạ lùng những kiểu ê mông khác nhau!

Xe đạp tưởng chừng như là thứ xưa như trái đất, chẳng còn gì để mà sáng tạo nữa. Chả phải, còn đầy chỗ cho những khám phá, phát triển. Nhiều thiết kế quá dị luôn!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *