in Công nghệ - Tech World

Đèn đóm

Đèn pin là một trong số các món không thể thiếu của dân chơi EDC (Everyday carry). Có chỗ dịch EDC là “đồ lặt vặt” chả đúng vì chơi “sát ván” thì rất nhiều cái đắt lòi ra. Cái đèn pin bé tẹo giá $100 thì có lặt vặt nữa không?

zanflare F1, 1240Lm, 550h Runtime. $39.99

zanflare F1, 1240Lm, 550h Runtime. $39.99

Manker U11, $34.99

Manker U11, $34.99

CRELANT E3, 140 - 300Lm. $9.90

CRELANT E3, 140 – 300Lm. $9.90

Klarus Mi02. $9.90

Klarus Mi02. $9.90

Hai em bé Crelant và Klarus hồi trước được dân chơi EDC ở Việt Nam đánh giá khá cao trong nhóm đèn key-chain.

Mua trên bọn Gearbest tầm 2 tuần về đến VN. Thanh toán tốt nhất là qua Paypal cho nó an toàn.