Lễ hội nhậu

Tháng Mười các bạn Đức có lễ hội Oktoberfest nổi tiếng. Món này giờ cũng đã được nhập khẩu vào Việt Nam rồi >>

Xem cái clip dưới đây thì có khi còn hơn chợ phiên vùng cao ở mình 🙂 Hy vọng sẽ có dịp nào đó sang Đức đúng mùa Oktoberfest để được tắm bia thỏa thích!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *