Thực dân Pháp kiểm duyệt, đục bỏ

Câu này nghe mọi người nói nhiều chứ ít ai biết thực dân Pháp đục như nào 🙂 Thế nên mình phải kiếm mấy cái ví dụ minh họa.

censorship1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

censorship2

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *