in Đọc sách - Reading

1984 – George Orwell

Hồi trước đọc “Chuyện ở nông trại” (tiêu đề “Trại súc vật” hay hơn nhưng chắc do sách xuất bản chính thức nên kị húy) mình đã mong được đọc tiếp cuốn “1984” của George Orwell.

May sao trên Việt Nam Thư Quán có. Bản dịch phải nói rất hay, nghĩa sát sạt, rất thực tế! Dĩ nhiên là cuốn này thì muôn đời cũng không xuất bản chính thức được trong bối cảnh hiện nay. Ai quan tâm thì đọc trên Việt Nam Thư Quán (có thể convert thành ebook để đọc trên máy tính bảng, Kindle, …).

1984