Đàn Tranh

Bài hát này nghe bản phối nhạc cụ nào cũng hay.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *