in Đọc sách - Reading, Khoa học - Science

Phát triển là quyền tự do

development-as-freedomXong cuốn vỡ lòng, chuyển sang một cuốn kinh điển được ca ngợi và trích dẫn rất nhiều của bác Amartya Sen, Development as Freedom. Em Kindle Paperwhite có cái chức năng clipping rất hữu dụng cho việc đọc những cuốn như này. Vừa đọc vừa đánh dấu, ghi notes, … để sau này sử dụng.

Có một bản dịch bài giới thiệu với tiêu đề “Tự do là cội nguồn của tiến bộ“. Cuốn này cũng đã có bản dịch tiếng Việt do Nhà xuất bản Thống kê ấn hành. Tuy nhiên, e là lại giống nhiều cuốn sách dịch khác: hoặc là dịch dở tệ, hoặc là kiểm duyệt, lược dịch một số đoạn. Thế nên cứ đọc luôn nguyên bản tiếng Anh cho nó lành.

Có bản preview trên Google Books >>