Miền Nam những năm 1968-69

Mỗi khi nhìn một bức ảnh cũ về một nơi xa, những con người không biết lại có cảm giác thật lạ. Những nơi chốn đó giờ là nơi nào mình biết? Những chàng trai, cô gái trẻ măng đó còn hay mất? Nếu mình sống trong khung cảnh đó, thời điểm đó thì sẽ ra sao nhỉ?

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *