Dư âm ngày Cá

Ngày Cá năm nào cũng có những trò vui từ bạn Google. Ví dụ như trò năm nay (trong rất nhiều trò khác của các bạn ấy).

Giới công nghệ quả thật đầu óc tưởng tượng rất phong phú 🙂

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *