in Công nghệ - Tech World

Phần mềm thay thế SPSS

Dân nghiên cứu đa số đều biết đến phần mềm phân tích thống kê SPSS. Tuy nhiên vì giá bán quá chát (bản thấp nhất thấy IBM đã hét giá 1.140 USD rồi). Thế nên ở Việt Nam phần mềm này bị dùng chùa rất nhiều. Cứ vào Google là ra cả mớ site cung cấp bản đã bẻ khóa.

Cũng như đa số phần mềm thương mại khác, luôn có các giải pháp miễn phí thay thế từ phong trào mã nguồn mở. Phần mềm PSPP là giải pháp miễn phí tương ứng cho SPSS. Cách đặt tên phần mềm này chắc cũng kiểu chơi chữ.

PSPP.

Screenshot của PSPP.

Xem thêm thông tin và tải về từ trang chủ phần mềm PSPP >>. PSPP có đủ các phiên bản cho Windows, Linux, Mac OS.