in Multimedia - Phim/Nhạc

The Seasons – April (“Snowdrop”)

Trong tổ khúc The Seasons của Tchaikovsky

“Голубенький, чистый
Подснежник – цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастьи ином…”

А. Н. Майкова

Đề từ của A.N. Maikov:

Nở xanh nhạt mỏng manh
Hoa xuyên tuyết – nhẹ như làn gió
Thoáng qua vừa đủ
Thổi bay bông tuyết cuối cùng.
Giọt lệ cuối cho khổ đau dĩ vãng.
Hoa bẽn lẽn ước mơ
Về hạnh phúc đang chờ…