Giọng Nghi Lộc

Giọng Nghi Lộc có lẽ là một trong những đặc sản độc đáo của xứ Nghệ. Ngoài Bắc cũng có vài vùng ở Hà Tây cũ nói giọng gần tương tự. Hồi xưa đi học với mấy bạn Nghi Lộc toàn giở trò pha tiếng cười ngất ngư 🙂

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *