May quá :)

Ảnh: Thefederalist/VnExpress

Báo chí động viên anh em quá 🙂 Chắc nhiều ông đọc xong sẽ siêng năng vào bếp hơn.

 

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *