Không tên …

Cho một ngày nắng rất đẹp, mượt mà, trong vắt.

Tác phẩm của một bạn nào đó – có lẽ có cảm xúc nhất trong các bản online mà mình thấy.

Update: Her video channel is lovely!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *