Flashmob: Ode to Joy

Flashmob tuyệt vời! Ở Việt Nam cũng có phong trào flashmob này nọ nhưng ít có những cái công phu, nhân văn và nên thơ như thế này. Video có gần 63 triệu lượt xem (chưa kể được repost nhiều bản ở trên YouTube nữa)!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *