Nhớ Tây Nguyên

Tháng Năm về rồi em có nhớ
Tây Nguyên ngai ngái cơn mưa đầu
Ai đem hoa nắng luồn trong tóc
Thương nhớ còn vương triệu năm sau

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *