Facebook 101

Facebook ngày càng đông khách và ngày càng tỏ ra làm tiền ác. Mấy cái ABC liên quan đến xuất bản nội dung trên nền tảng này cần đọc kỹ. Lưu lại để sau đọc lại nữa:

6 Số liệu của Facebook cực kỳ quan trong bạn cần phải biết

Chỉ số Reach và nỗi ám ảnh của những người làm Facebook Marketing

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *