in Soul

Đường xa

Đêm dài nhiều mộng mị
Ngày nối ngày lê thê
Giấc mơ ai quên mất
Lang thang mãi không về

Bao giờ đi hết cơn mê
Ta chờ em phía bên kia núi đồi …

131

Ném đá đê ...

Comment