in Công nghệ - Tech World

Công nghệ và tương lai thế giới

Tương lai gần của thế giới chúng ta (5-10 năm nữa) với sự đổi mới không ngừng của công nghệ dưới góc nhìn của Microsoft. Màn hình mỏng, dẻo có thể uốn, gập. Các thiết bị thông minh tương tác với nhau rất dễ dàng. Màn hình trong suốt khắp nơi. Hình ảnh 3D không cần thiết bị kính đặc biệt. V.v. Mình nghĩ là hoàn toàn khả thi vì rất nhiều thứ hiện nay đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công rồi.

Xem thêm trên trang nhà Microsoft >>