in Công nghệ - Tech World

Tương lai thế giới đang được định hình ra sao?

Mình, cũng như rất nhiều người, là fan của Google. Họ đã tạo ra một hệ sinh thái mới, thay đổi thói quen, hành vi và ứng xử của nhân loại. Có thể nói họ là một trong những đầu tàu dẫn dắt thế giới bước vào tương lai!

Infographics dưới đây giúp chúng ta dự đoán sắp tới Google sẽ giúp thay đổi thế giới ra sao.

2650301_Tinhte-Du-an-Google-01Nguồn: Tinh Tế