in Công nghệ - Tech World

Voi xinh

Bạn voi xinh xắn này rất hữu dụng! Cài ở laptop và điện thoại – sync dữ liệu cho nhau.

Evernote >>

Các bạn ấy còn có cả phiên bản tiếng Việt, tính tiền bằng VND cho các phiên bản business và premium nữa kia >>

Ngoài bán phần mềm, các bạn Evernote còn rất giỏi sản xuất đồ độc bán giá cắt cổ cho dân văn phòng nữa. Đồ thì rõ là đẹp rồi – Evernote Market >>