Kata xương xẩu :(

Junro Yondan – kata xương nhất trong hệ thống 5 bài Junro! Kagawa Sensei đi nháp mà nhìn còn đến hoa mắt chóng mặt.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *