Mưa ngâu …

(tự trích)

….

Tháng Tám mưa nhớ những cây cầu

Chắc chẳng còn ai xây Ô Thước

Dòng sông buồn sao lằng lặng nước

Chở phù sa về tận chốn nơi nao?

 

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *