in Soul

Mưa ngâu …

(tự trích)

….

Tháng Tám mưa nhớ những cây cầu

Chắc chẳng còn ai xây Ô Thước

Dòng sông buồn sao lằng lặng nước

Chở phù sa về tận chốn nơi nao?