in Soul

Quen

Mặt trời đã lên
Cuộc đời vẫn muôn câu hỏi cũ
Anh có yêu em không?
Sao trái tim tình nhân màu đỏ?
Ai dáng quen trên phố?
Lâu rồi không nhớ tên

Có lẽ anh đã quên
Gặp em nghìn năm trước