Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ …

Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi những thù hận vu vơ
Vết trầy nhẹ đừng làm thân đau nhức
Tâm yêu thương là biển rộng vô bờ.

(Trích từ "Tâm" của Doãn Lê)

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *