Miên man

Triết lý trắng đen không có buồn vui và nhung nhớ
Trang sách muôn ngàn câu chữ
Không miên man như đêm phố lung linh
Ai thả thuyền giấy trên sông
Chở theo ngàn ký ức …

 

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *