in Hái lượm - Favourite Poems

Hoa cải vàng

Xa ngái rồi mùa cũ
Tháng giêng cải lên ngồng
Những hạt vàng lấm tấm
Rơi vào cõi hư không

Trên tay hương còn đọng
Chút tình yêu khói sương
Lãng đãng chiều mây trắng
Bay thấp ngang lưng trần

Qua phà. Ngã ba sông
Chẳng khác ngã ba lòng
Ta tiễn em ngàn dặm
Cứ thẫn thờ ngó mong
Hoa cải đã lên ngồng
Sao em chưa trở lại
Để mùa xuân xa ngái
Bên bến đợi – ta chờ

Linh Phương